GB TCG 2 - Coins


Lucky Coin

GR Coin

Green Coin

Fire Coin

Aqua Coin

Elec Coin

Esper Coin

Stone Coin

Team GR's Grass Coin

Team GR's Electric Coin

Team GR's Fire Coin

Team GR's Water Coin

Team GR's Fighting Coin

Team GR's Psychic Coin

Team GR's Normal Coin

Team GR's King Coin

Ponyta Coin

Horsea Coin

Arbok Coin

Jigglypuff Coin

Dugtrio Coin

Gengar Coin

Raichu Coin

Lugia Coin